• General

  Organigrama del centre, 2016-2017
  • Organigrama del centre, 2016-2017

   Equip directiu:

   Direcció: Toni Tomàs

   Cap d'estudis: Mercè Sigalés

   Secretària acadèmica: Anna Garrote

   Coordinació pedagògica: Joan Signes

   Coordinació de nivells:

   1r i 2n d'ESO: Laura Fuset

   3r i 4t d'ESO: Jordi Clusellas

   1r i 2n de Batxillerat: Elena Muñoz

   Tutores i Tutors:

   1r d'ESO: Arnau Pou (1A), Àurea Notario (1B), Maria Tallà (1C), Víctor Gallega (1D)

   2n d'ESO: Joaquima Salom (2A), Bernat Roher (2B), Maria Murillo (2C), Marcel Peix (2D)

   3r d'ESO:: Judith Raurell (3A), Clàudia Argemí (3B), Eva Sánchez i Flamerich (3C), Berta Gómez (3D)

   4t d'ESO: Eliseo Herrera (4A), Daniel Cortina (4B), Francina Ques (4C), Anna Picón (4D)

   1r de BAT: Teresa Solà (1A), Cesca Pons (1B)

   2n de BAT: David López

   Caps de Departament:

   Matemàtiques: Marcel Peix

   Llengües: Remei Alonso

   Llengües estrangeres: Teresa Solà

   Ciències i Tecnologia: Montse Beltran

   Expressió i Orientació: Joaquima Salom

   Humanitats: Santi Lugo