• General

  Organigrama del centre, 2017-2018
  • Organigrama del centre, 2017-2018

   Equip directiu:

   Direcció: Toni Tomàs

   Cap d'estudis: Mercè Sigalés

   Secretària acadèmica: Anna Garrote

   Coordinació pedagògica: Jordi Clusellas

   Coordinació de nivells:

   1r i 2n d'ESO: Laura Fuset

   3r i 4t d'ESO: Eva Cotet

   1r i 2n de Batxillerat: Judith Raurell

   Caps de Departament:

   Orientació: Neus Vila

   Matemàtiques: Maite Gorriz

   Llengües: Eva Sánchez

   Llengües estrangeres: Teresa Solà

   Ciències i Tecnologia: Fede Veguillas

   Expressió: Maria Tallà

   Humanitats: Jesús Artiola

   Tutores i Tutors:

   1r d'ESO: 

   2n d'ESO

   3r d'ESO:

   4t d'ESO:

   1r de BAT:

   2n de BAT: