Esquema per temes

 • Licitació per a la contractació del servei de bar-cantina a l'institut Vilamajor

  El dia 31 de juliol de 2017 el director de l'institut Vilamajor, sr. Antoni Tomás Moreno, ha resolt iniciar i aprovar l'expedient de contractació del servei de bar-cantina a l'institut Vilamajor.

  D'acord amb la normativa vigent, s'inicia un procés de licitació per procediment obert de tramitació urgent.

  Les empreses interessades trobaran tota la informació en l'expedient de contractació 01/2017 i en el calendari establert per a les diverses actuacions del procés.

  TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES PER PART DE LES EMPRESES: fins al 7 de setembre de 2017 a les 13 h a la secretaria del centre.

  CALENDARI D'ACTUACIONS
  Resolució d'inici i aprovció de l'expedient 31 de juliol de 2017.
  Publicació de l'anunci 31 de juliol de 2017
  Fi del termini per presentar proposicions  7 de setembre de 2017 a les 13 h.
  Obertura del sobre A i valoració del sobre B  7 de setembre de 2017
  Acte públic d'obertura del sobre C  i valoració de les ofertes  11 de setembre de 2017 a les 14 h a la biblioteca del centre
  Notificació de l'adjudicació i requeriment de documentació a l'empresa adjudicatària  12 de setembre de 2017
  Formalització i inici del contracte    3 d'octubre de 2017

  Fitxers: 3
 • LLIBRES DE TEXT

  Retorn de llibres del curs 2016-17 i lliurament de comandes per al curs 2017-18 els dies 27 i 28 de juny. Tota la informació detallada en el full adjunt.

  Fitxer: 1
 • Calendari de preinscripció i matrícula de BATXILLERAT. Curs 2017-2018

  Presentació de sol.licituds de preinscripció:   16 al 24 de maig.

  Llistes amb el barem provisional:6 de juny.      Reclamacions: 7 al 9 de juny.

  Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions:14 de juny.

  Publicació de les llistes d'admesos: 3 de juliol.

  Període de matriculació: 4 al 11 de juliol.

  Període de matriculació extraordinària: 6 al 8 de setembre

  Trobareu tota la informació a: 

  http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/

  Fitxers: 4
 • MATRICULA D'ESO curs 17-18

  Calendari i horari: Del 12 al 16 de juny de 9 a 14 h

  Documentació a presentar:

  -1 fotografia mida carnet.

  -fotocòpia del carnet de vacunes.

  -fotocòpia del DNI de l'alumne/a, del pare i de la mare, si no es van presentar a la preinscripció.

  -Full de dades de matrícula  i altres fulls que el centre proporciona (podeu descarregar-los aquí mateix).

  Entrevistes personals i reunió de pares (IMPORTANT!):

  L'equip directiu convocarà a una entrevista personal a cada família que matricula el seu fill/a per al curs 17-18 .

  Tindrà lloc una reunió de pares per concretar els detalls de l'organització i funcionament del curs 17-18 el dia 4 de juliol a les 18 h.