Esquema per temes

 • Licitació per a la contractació del servei de bar-cantina a l'institut Vilamajor

  El dia 4 d'octubre de 2017 el director de l'institut Vilamajor, sr. Antoni Tomás Moreno, ha resolt iniciar i aprovar l'expedient de contractació del servei de bar-cantina a l'institut Vilamajor.

  D'acord amb la normativa vigent, s'inicia un procés de licitació per procediment obert de tramitació urgent.

  Les empreses interessades trobaran tota la informació en l'expedient de contractació 01/2017 i en el calendari establert per a les diverses actuacions del procés.

  TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES PER PART DE LES EMPRESES: fins al 18 d'octubre de 2017 a les 13 h a la secretaria del centre.

  CALENDARI D'ACTUACIONS
  Resolució d'inici i aprovació de l'expedient 4 d' octubre de 2017.
  Publicació de l'anunci 4 d'octubre de 2017
  Fi del termini per presentar proposicions  18 d'octubre de 2017 a les 13 h.
  Obertura del sobre A
   19 d'octubre de 2017
  Obertura dels sobres B i C.
  26 d'octubre de 2017
  Notificació de l'adjudicació i requeriment de documentació a l'empresa adjudicatària  30 d'octubre de 2017
  Formalització i inici del contracte   3 de novembre de 2017

  Fitxers: 2
 • QUOTA DE SORTIDES CURS 2017-18

  En aquest apartat podeu trobar els documents relatius al pagament de les sortides per al curs 2017-18.

  Fitxers: 2
 • LLIBRES DE TEXT

  Retorn de llibres del curs 2016-17 i lliurament de comandes per al curs 2017-18 els dies 27 i 28 de juny. Tota la informació detallada en el full adjunt.

  Fitxer: 1
 • Ajuts per alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

  S'ha obert el termini per sol·licitar ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d'Educació , Cultura i Esport per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu, corresponent al curs 2017-18.

  El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 28 de setembre de 2017.

  Fitxers: 2